Rovinj


KANFANAR - stan 16, 2. kat, 2S + DB

KANFANAR - stan 16, 2. kat, 2S + DB

 • Rovinj
 • 62,00 m2158 900 €
KANFANAR - stan 14, 1. kat, 1S + DB

KANFANAR - stan 14, 1. kat, 1S + DB

 • Rovinj
 • 57,50 m2139 500 €
KANFANAR - stan 13, 1. kat, 2S + DB

KANFANAR - stan 13, 1. kat, 2S + DB

 • Rovinj
 • 63,00 m2153 200 €
KANFANAR - stan 12, prizemlje, 2S + DB

KANFANAR - stan 12, prizemlje, 2S + DB

 • Rovinj
 • 60,00 m2164 100 €
KANFANAR - stan 10, prizemlje, 2S + DB

KANFANAR - stan 10, prizemlje, 2S + DB

 • Rovinj
 • 63,00 m2158 000 €
KANFANAR - stan 9, 2. kat, 2S + DB

KANFANAR - stan 9, 2. kat, 2S + DB

 • Rovinj
 • 66,50 m2170 400 €
ROVINJ - dvoetažni stan u novogradnji

ROVINJ - dvoetažni stan u novogradnji

 • Rovinj
 • 210,00 m21 047 000 €
ROVINJ - novogradnja, lift, garaža

ROVINJ - novogradnja, lift, garaža

 • Rovinj
 • 202,00 m2832 000 €
ROVINJ - stan 4S + DB, novogradnja, lift, garaža

ROVINJ - stan 4S + DB, novogradnja, lift, garaža

 • Rovinj
 • 210,00 m2868 000 €
ROVINJ - prizemlje s okućnicom, garaža, novogradnja

ROVINJ - prizemlje s okućnicom, garaža, novogradnja

 • Rovinj
 • 100,00 m2583 000 €
ROVINJ - stan 3S + DB, okućnica i garaža

ROVINJ - stan 3S + DB, okućnica i garaža

 • Rovinj
 • 112,00 m2557 000 €
ROVINJ - novogradnja, 3S + DB, prizemlje i okućnica

ROVINJ - novogradnja, 3S + DB, prizemlje i okućnica

 • Rovinj
 • 113,00 m2664 000 €